Sakizou Cosplay Photoshoot (Otakuthon 2016)

Sakizou cosplay at Otakuthon 2016.